Fotografering med konstfotografen Simon Cederquist

Fotografering med konstfotografen Simon Cederquist

Stockholm Waterfront har genomfört en stor fotografering med en mångfald av modeller tillsammans med konstfotografen Simon Cederquist. Bilderna är tänkta att kommunicera såväl kontraster som gemensamma nämnare mellan olika världar på ett sätt som sticker ut och blir intressant. Medicin möter rock’n’ roll. Kultur möter teknik. Mode möter sport. Allting landar i Stockholm Waterfronts nya payoff: ”Where the world meets”.

Simon Cederquist är idag en av Sveriges mest spännande fotografer, som genom sitt unika bildspråk lyckats slå sig fram inom den kommersiella fotografvärlden. Istället för att invänta bilden så skapar han platser och ögonblick ur fantasin, och bakom varje bild ligger en djupgående tanke som han överlåter till betraktaren att analysera. Denna unika skapandeprocess förflyttar Simon från den traditionella bilden av en fotograf till en modern typ av konstnär.

Konstverken kommer att hänga i entrén samt användas i marknadsföring.